1. K. Gerhards: pašvaldību un valsts pārvaldes jomās daudzi jautājumi varētu tikt risināti daudz efektīvāk

  „Valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam jābūt iedzīvotājiem saprotamam, ilgtermiņā jānodrošina efektīva teritoriju pārvaldība un ekonomiskā attīstība. Vienlaikus jārada labāki priekšnosacījumi tautsaimniecības attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī valsts nacionālās drošības nostiprināšanai,” piektdien, 2016.gada 20. maijā, uzstājoties Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā, teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/k-gerhards-pasvaldibu-un-valsts-parvaldes-jomas-daudzi-jautajumi-varetu-tikt-risinati-daudz-efektivak/
 2. Kaspars Gerhards vada VARAM un LPS sarunas

  6.maijā VARAM un Latvijas Pašvaldību savienība tikās gadskārtējās sarunās

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kaspars-gerhards-vada-varam-un-lps-sarunas/
 3. Kaspars Gerhards: par spēcīgām un rīcībspējīgām pašvaldībām!

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards 15.maijā uzstājās ar runu Latvijas Pašvaldību savienības kongresā, aptverot būtiskākos pašvaldību jomas jautājumus, kuri ir viņa vadītās ministrijas kompetencē.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kaspars-gerhards-par-specigam-un-ricibspejigam-pasvaldibam/
 4. Nodokļu ieņēmumiem no izmaksātām dividendēm jānonāk pašvaldību rīcībā

  Pēc tikšanās ar NA Latvijas Pašvaldību savienība ir gatava atbalstīt īpašas nodokļu sistēmas izveidi Latvijas pierobežu novados un kopīgiem spēkiem rast priekšlikumus likumdošanas iniciatīvām. Tika saņemts arī atbalsts iekasēto nodokļu no izmaksātajām dividendēm novirzīšanai pašvaldību budžetiem.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nodoklu-ienemumiem-no-izmaksatam-dividendem-janonak-pasvaldibu-riciba/