1. Ministrs Kaspars Gerhards: komunikācijas platforma darba devējiem un ņēmējiem veicinās reģionālo attīstību

  Latvijas Nacionālo vērtību fonds tikšanās laikā K. Gerhardu iepazīstināja ar fonda mērķi – darba devēju un darba meklētāju savstarpējās komunikācijas veicināšanu vienotā interneta platformā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/ministrs-kaspars-gerhards-komunikacijas-platforma-darba-devejiem-un-nemejiem-veicinas-regionalo-attistibu/
 2. VARAM iecerējusi sniegt plānošanas reģioniem un pašvaldībām plašākas iespējas sekmēt uzņēmējdarbību

  K. Gerhards izbraukuma sēdē iepazīstina Saeimas deputātus ar VARAM aktualitātēm reģionālās attīstības jomā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/varam-iecerejusi-sniegt-planosanas-regioniem-un-pasvaldibam-plasakas-iespejas-sekmet-uznemejdarbibu/
 3. VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts: mūsu uzdevums ir turpināt iesākto virzību uzņēmējdarbības atbalstam

  Nacionālā apvienība īpašu uzmanību ir pievērsusi Latgalei, kurā latvieši kā tauta ir visvairāk etniski apdraudēti. Ar pārdomātu reģionālo politiku iespējams radīt jaunas darbavietas un veidot uzņēmējiem draudzīgu vidi

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/varam-parlamentarais-sekretars-janis-eglits-musu-uzdevums-ir-turpinat-iesakto-virzibu-uznemejdarbibas-atbalstam/
 4. Baiba Broka piedalās konferencē „Tranzīts un vides aizsardzība” Līvānos

  Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un ir vērsts uz reģionālās politikas un vides aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/baiba-broka-piedalas-konference-tranzits-un-vides-aizsardziba-livanos/
 5. K. Gerhards: pašvaldību un valsts pārvaldes jomās daudzi jautājumi varētu tikt risināti daudz efektīvāk

  „Valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam jābūt iedzīvotājiem saprotamam, ilgtermiņā jānodrošina efektīva teritoriju pārvaldība un ekonomiskā attīstība. Vienlaikus jārada labāki priekšnosacījumi tautsaimniecības attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī valsts nacionālās drošības nostiprināšanai,” piektdien, 2016.gada 20. maijā, uzstājoties Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā, teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/k-gerhards-pasvaldibu-un-valsts-parvaldes-jomas-daudzi-jautajumi-varetu-tikt-risinati-daudz-efektivak/
 6. NA politiskās aktualitātes: Grozījumi Okupācijas muzeja un KNAB likumos, Reģionālā izaugsme

  NA viedoklis par būtiskākajiem nesenajā Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-grozijumi-okupacijas-muzeja-un-knab-likumos-regionala-izaugsme/
 7. Kaspars Gerhards intervijā Latvijas Radio par aktuālo vides un pašvaldību jomā

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards intervijā Latvijas Radio par aktuālo vides un pašvaldību jomā: par gudrona dīķiem, bijušo kodolreaktoru, administratīvi teritoriālo iedalījumu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kaspars-gerhards-intervija-latvijas-radio-par-aktualo-vides-un-pasvaldibu-joma/
 8. Kaspars Gerhards: Klimata pārmaiņu mazināšana skars ikvienu

  Par izaicinājumiem vides politikā un reģionālajā attīstībā un par to, kā tiks tērēti reģionālai attīstībai novirzītie Eiropas fondi, uz Neatkarīgās jautājumiem atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kaspars-gerhards-klimata-parmainu-mazinasana-skars-ikvienu/
 9. Kaspars Gerhards: Strādājam, lai nodrošinātu pietiekami kvalitatīvus dzīves apstākļus visā Latvijas teritorijā

  Saruna ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu Latvijas avīzei.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kaspars-gerhards-stradajam-lai-nodrosinatu-pietiekami-kvalitativus-dzives-apstaklus-visa-latvijas-teritorija/
 10. Intervija ar Gerhardu: Cik arbūzu vienlaikus var noturēt rokās?

  Māra Zandera intervija ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu laikrakstam “Diena”.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/intervija-ar-k-gerhardu-cik-arbuzu-vienlaikus-var-noturet-rokas/
1 2 3