1. Gundars Sebris: Nav mainījusies skolēnu zinātkāre, viss pārējais ir mainījies

  Talsu novada dome no 14. maija līdz pat 13. jūlijam nostrādāja bez domes vadītāja. Vairākkārtēji mēģinājumi izraudzīties jaunu priekšsēdētāju nevainagojās panākumiem, un domei draudēja atlaišana un pagaidu administrācijas iecelšana. Apzinoties, ka administratīvi teritoriālās reformas priekšvakarā šāda situācija nebūtu novadam un iedzīvotājiem labvēlīga, Nacionālā apvienība uzņēmās iniciatīvu, un pēc ilgstošām sarunām izdevās panākt vienošanos. 13. jūlijā […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/gundars-sebris-nav-mainijusies-skolenu-zinatkare-viss-parejais-ir-mainijies/
 2. Teritoriālās reformas kontekstā jāievēro nelielo apdzīvoto vietu intereses

  Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (NA) ir gandarīta, ka Ministru kabinets ņēma vērā priekšlikumu par atsevišķu Lejaskurzemes, Daugavpils un Rēzeknes novadu izveidi, iestrādājot to Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektā. Arī tālākajā likumprojekta izskatīšanas gaitā Saeimā Nacionālā apvienība sniegs priekšlikumus par novadu teritoriju robežām. Tāpat NA piedāvās likumdošanas ceļā nodrošināt, ka […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/teritorialas-reformas-konteksta-jaievero-nelielo-apdzivoto-vietu-intereses/
 3. MK līmenī ir jāvienojas par atsevišķiem Liepājas, Daugavpils un Rēzeknes novadiem

  Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” aicinās koalīcijas partnerus jau Ministru kabineta līmenī vienoties, ka Liepājas, Daugavpils un Rēzeknes novadiem pēc ATR reformas jābūt atsevišķi no attiecīgajām republikas pilsētām. Nacionālā apvienība aicina veikt korekcijas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, par kuru valdībai plānots lemt 15. oktobra MK sēdē.   Saeimas deputāte Ilze […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/mk-limeni-ir-javienojas-par-atseviskiem-liepajas-daugavpils-un-rezeknes-novadiem/
 4. Ministrs Kaspars Gerhards: komunikācijas platforma darba devējiem un ņēmējiem veicinās reģionālo attīstību

  Latvijas Nacionālo vērtību fonds tikšanās laikā K. Gerhardu iepazīstināja ar fonda mērķi – darba devēju un darba meklētāju savstarpējās komunikācijas veicināšanu vienotā interneta platformā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/ministrs-kaspars-gerhards-komunikacijas-platforma-darba-devejiem-un-nemejiem-veicinas-regionalo-attistibu/
 5. VARAM iecerējusi sniegt plānošanas reģioniem un pašvaldībām plašākas iespējas sekmēt uzņēmējdarbību

  K. Gerhards izbraukuma sēdē iepazīstina Saeimas deputātus ar VARAM aktualitātēm reģionālās attīstības jomā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/varam-iecerejusi-sniegt-planosanas-regioniem-un-pasvaldibam-plasakas-iespejas-sekmet-uznemejdarbibu/
 6. VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts: mūsu uzdevums ir turpināt iesākto virzību uzņēmējdarbības atbalstam

  Nacionālā apvienība īpašu uzmanību ir pievērsusi Latgalei, kurā latvieši kā tauta ir visvairāk etniski apdraudēti. Ar pārdomātu reģionālo politiku iespējams radīt jaunas darbavietas un veidot uzņēmējiem draudzīgu vidi

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/varam-parlamentarais-sekretars-janis-eglits-musu-uzdevums-ir-turpinat-iesakto-virzibu-uznemejdarbibas-atbalstam/
 7. Baiba Broka piedalās konferencē „Tranzīts un vides aizsardzība” Līvānos

  Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un ir vērsts uz reģionālās politikas un vides aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/baiba-broka-piedalas-konference-tranzits-un-vides-aizsardziba-livanos/
 8. K. Gerhards: pašvaldību un valsts pārvaldes jomās daudzi jautājumi varētu tikt risināti daudz efektīvāk

  „Valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam jābūt iedzīvotājiem saprotamam, ilgtermiņā jānodrošina efektīva teritoriju pārvaldība un ekonomiskā attīstība. Vienlaikus jārada labāki priekšnosacījumi tautsaimniecības attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī valsts nacionālās drošības nostiprināšanai,” piektdien, 2016.gada 20. maijā, uzstājoties Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā, teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/k-gerhards-pasvaldibu-un-valsts-parvaldes-jomas-daudzi-jautajumi-varetu-tikt-risinati-daudz-efektivak/
 9. NA politiskās aktualitātes: Grozījumi Okupācijas muzeja un KNAB likumos, Reģionālā izaugsme

  NA viedoklis par būtiskākajiem nesenajā Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-grozijumi-okupacijas-muzeja-un-knab-likumos-regionala-izaugsme/
 10. Kaspars Gerhards intervijā Latvijas Radio par aktuālo vides un pašvaldību jomā

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards intervijā Latvijas Radio par aktuālo vides un pašvaldību jomā: par gudrona dīķiem, bijušo kodolreaktoru, administratīvi teritoriālo iedalījumu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/kaspars-gerhards-intervija-latvijas-radio-par-aktualo-vides-un-pasvaldibu-joma/
1 2 3