1. Ilmārs Latkovskis: Rīgas zīme jāiekļauj aizsargājamā sarakstā. Viss

    Politisko cīņu klātesamība šajā konfliktā ir nenoliedzama un virspusēji pat primāra. Taču būtībā pretnostatījums ir daudz dziļāks. Tas ir kultūras tradīciju un popkultūras kiča pretnostatījums. Vienkāršāk var teikt – atšķirīgas gaumes un stila izjūtas, kur viena otru kaitina. Vieni sajūsmā fotografējas pie objekta „kā citur pasaulē”, bet otri to redz kā bezgaumīgi provinciālu pakaļtaisīšanos. Darāmais ir: Rīgas zīme tās oriģinālajā variantā kā nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts jāiekļauj valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tad būs likuma spēks, ar kura palīdzību atjaunot latvisko garumzīmi kičīgās sirsniņas vietā.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/ilmars-latkovskis-rigas-zime-jaieklauj-aizsargajama-saraksta-viss/