1. NA politiskās aktualitātes: ekstrēmisma ierobežošana, sadarbība ar Ķīnu un grozījumi Augstskolu likumā

  Ar šīs nedēļas politiskajām aktualitātēm NA skatījumā iepazīstina Rihards Kols

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-ekstremisma-ierobezosana-sadarbiba-ar-kinu-un-grozijumi-augstskolu-likuma/
 2. NA politiskās aktualitātes: NĪN reforma, Ukrainas prezidenta vizīte Latvijā, maksātnespējas procesa reforma

  Par aktuālo un būtisko šonedēļ ziņo Rihards Kols

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-nin-reforma-ukrainas-prezidenta-vizite-latvija-maksatnespejas-procesa-reforma/
 3. NA politiskās aktualitātes: Satversmes tiesas spriedums par pielaidi valsts noslēpumam, līgums par ciešākām saitēm ar ASV

  Šīs nedēļas politiskās aktualitātes mūsu skatījumā iztirzā Rihards Kols

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-satversmes-tiesas-spriedums-par-pielaidi-valsts-noslepumam-ligums-par-ciesakam-saitem-ar-asv/
 4. NA politiskās aktualitātes: NATO paplašināšanās, kopbraukšanas pakalpojuma ienākšana Latvijā un uzturlīdzekļu garantijas fonda likums

  Nacionālās apvienības ieskatā aktuālākie un būtiskākie šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtībā skatītie jautājumi

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-nato-paplasinasanas-kopbrauksanas-pakalpojuma-ienaksana-latvija-un-uzturlidzeklu-garantijas-fonda-likums/
 5. Militārpersonu izdienas pensiju likuma izmaiņas, tautības ieraksta maiņa un citas politiskās aktualitātes

  Svarīgākie šīs dienas Saeimas sēdē skatītie jautājumi mūsu redzējumā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/militarpersonu-izdienas-pensiju-likuma-izmainas-tautibas-ieraksta-maina-un-citas-politiskas-aktualitates/
 6. NA politiskās aktualitātes – patriotisma nedēļa, Valsts prezidenta iesniegtie grozījumi un brīvprātīgā darbs

  NA frakcijas viedoklis par aizvadītajā Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem un citām politiskajām aktualitātēm

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-patriotisma-nedela-valsts-prezidenta-iesniegtie-grozijumi-un-brivpratiga-darbs/
 7. NA politiskās aktualitātes – Budžets, enerģijas dzērienu ierobežojumi, parlamentāra Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisija.

  NA Saeimas frakcijas viedoklis par 5. novembra Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-budzets-energijas-dzerienu-ierobezojumi-parlamentara-zolitudes-tragedijas-izmeklesanas-komisija/
 8. NA aktualitātes politikā – grozījumi Krimināllikumā, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu un Bāriņtiesu likumā

  NA frakcijas viedoklis par aizvadītajā Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-aktualitates-politika-grozijumi-kriminallikuma-elektronisko-plassazinas-lidzeklu-un-barintiesu-likuma/
 9. Politiskās aktualitātes – Pašvaldību revīzijas komisijas, Satversmes grozījumi, izstāde ‘’Maidana cilvēki’’.

  NA Saeimas frakcijas viedoklis par šīs nedēļas saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām politiskajām aktualitātēm.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/politiskas-aktualitates-pasvaldibu-revizijas-komisijas-satversmes-grozijumi-izstade-maidana-cilveki/
 10. NA viedoklis par aktuālo – 2016.gada budžets, pamatnostādnes imigrācijas krīzes risināšanai

  NA viedoklis par svarīgākajiem pēdējā Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām politiskajām aktualitātēm

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-viedoklis-par-aktualo-2016-gada-budzets-pamatnostadnes-imigracijas-krizes-risinasanai/
1 2 3 4