1. NA politiskās aktualitātes: Satversmes tiesas spriedums par pielaidi valsts noslēpumam, līgums par ciešākām saitēm ar ASV

  Šīs nedēļas politiskās aktualitātes mūsu skatījumā iztirzā Rihards Kols

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-satversmes-tiesas-spriedums-par-pielaidi-valsts-noslepumam-ligums-par-ciesakam-saitem-ar-asv/
 2. NA politiskās aktualitātes: NATO paplašināšanās, kopbraukšanas pakalpojuma ienākšana Latvijā un uzturlīdzekļu garantijas fonda likums

  Nacionālās apvienības ieskatā aktuālākie un būtiskākie šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtībā skatītie jautājumi

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-nato-paplasinasanas-kopbrauksanas-pakalpojuma-ienaksana-latvija-un-uzturlidzeklu-garantijas-fonda-likums/
 3. Militārpersonu izdienas pensiju likuma izmaiņas, tautības ieraksta maiņa un citas politiskās aktualitātes

  Svarīgākie šīs dienas Saeimas sēdē skatītie jautājumi mūsu redzējumā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/militarpersonu-izdienas-pensiju-likuma-izmainas-tautibas-ieraksta-maina-un-citas-politiskas-aktualitates/
 4. NA politiskās aktualitātes – patriotisma nedēļa, Valsts prezidenta iesniegtie grozījumi un brīvprātīgā darbs

  NA frakcijas viedoklis par aizvadītajā Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem un citām politiskajām aktualitātēm

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-patriotisma-nedela-valsts-prezidenta-iesniegtie-grozijumi-un-brivpratiga-darbs/
 5. NA politiskās aktualitātes – Budžets, enerģijas dzērienu ierobežojumi, parlamentāra Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisija.

  NA Saeimas frakcijas viedoklis par 5. novembra Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-budzets-energijas-dzerienu-ierobezojumi-parlamentara-zolitudes-tragedijas-izmeklesanas-komisija/
 6. NA aktualitātes politikā – grozījumi Krimināllikumā, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu un Bāriņtiesu likumā

  NA frakcijas viedoklis par aizvadītajā Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-aktualitates-politika-grozijumi-kriminallikuma-elektronisko-plassazinas-lidzeklu-un-barintiesu-likuma/
 7. Politiskās aktualitātes – Pašvaldību revīzijas komisijas, Satversmes grozījumi, izstāde ‘’Maidana cilvēki’’.

  NA Saeimas frakcijas viedoklis par šīs nedēļas saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām politiskajām aktualitātēm.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/politiskas-aktualitates-pasvaldibu-revizijas-komisijas-satversmes-grozijumi-izstade-maidana-cilveki/
 8. NA viedoklis par aktuālo – 2016.gada budžets, pamatnostādnes imigrācijas krīzes risināšanai

  NA viedoklis par svarīgākajiem pēdējā Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām politiskajām aktualitātēm

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-viedoklis-par-aktualo-2016-gada-budzets-pamatnostadnes-imigracijas-krizes-risinasanai/
 9. NA aicina saglabāt deputātu algas pašreizējā līmenī

  Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!’ – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (NA) frakcijas deputāti iesnieguši izskatīšanai Saeimā grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz, ka Saeimas deputātu atalgojums 2016. gadā saglabājams pašreizējā līmenī.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-aicina-saglabat-deputatu-algas-pasreizeja-limeni/
 10. Jānokāpj no čīkstēšanas takas. Saruna ar Janīnu Kursīti-Pakuli

  Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakule pirms vēlēšanām nonāca Nacionālajā apvienībā. Jaunajā Saeimā profesore un habilitētā filoloģijas zinātņu doktore uzņēmusies vadīt svarīgo Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisiju. Par komisijas mērķiem un nodomiem ar J. Kursīti-Pakuli sarunājas Voldemārs Krustiņš un Ilze Kuzmina.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/janokapj-no-cikstesanas-takas-saruna-ar-janinu-kursiti-pakuli/
1 2 3 4