Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr bijis un būs latviska Latvija.

Mūsu vērtības: latviešu nācija, valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

Esam sasnieguši 80% no mērķiem, kurus izvirzījām iepriekšējo vēlēšanu programmā. Tas dod pamatu mūsu atbalstītājiem uzticēties, ka pratīsim īstenot arī jaunās apņemšanās.

Mūsu mērķi 13. Saeimai:

Latviska Latvija
● Turpināsim pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos, sākot ar bērnudārzu.
● Nodrošināsim Satversmes vērtību ietveršanu jaunajā kompetenču izglītībā. Izglītības saturā balstīsimies uz skolēnu personības attīstību, prasmi domāt kopsakarībās, mērķtiecību un radošumu.
● Atbalstīsim latviešu īpatsvara pieaugumu Latvijā un nepieļausim bezatbildīgu imigrācijas politiku.
● Neļausim politiķiem piekāpties valodas, pilsonības un citos nacionāli politiskos jautājumos.
● Veidosim Latviju kā kultūras lielvalsti. Vairosim kultūras cilvēku sociālo labklājību. Turpināsim programmu “Mantojums 2018” un sakrālā mantojuma saglabāšanu.
● Atbalstīsim latvisko kultūras tradīciju nostiprināšanu, nodrošinot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmusvētku 150. gadadienas cieņpilnu sagaidīšanu.
● Aizstāvēsim latviešu jauniešus pret diskrimināciju darba tirgū krievu valodas nezināšanas dēļ.
● Latgaliskais ir latviskais. To atspoguļosim valsts attieksmē un lēmumos. Latgalisko vērtību izkopšanu noteiksim par vienu no jaunās simtgades prioritātēm.
● Panāksim, ka valsts aizstāv Latvijas brīvības cīnītāju, tostarp latviešu leģionāru un nacionālo partizānu labo vārdu un piemiņu.
● Nodrošināsim sakoptu Latvijas vidi, saudzēsim dabu un pārdomāti izmantosim tās resursus.

Droša Latvija
● Arī turpmāk nepieļausim prokrievisko spēku nonākšanu valdībā.
● Izmantosim visus tiesiskos līdzekļus, lai ierobežotu Krievijas propagandas izplatību. Stiprināsim latviskos medijus.
● Turpināsim palielināt aizsardzības izdevumus, paplašinot mobilizācijas gadījumā iesaistāmo labi apmācīto pilsoņu loku.
● Aktīvi iestāsimies par pastāvīgu NATO sabiedroto karavīru uzturēšanos Latvijā.
● Nepārprotami atbalstīsim Latvijas piederību Rietumu ģeopolitiskajai telpai.
● Atbalstīsim Eiropas Savienību kā nacionālu valstu savienību. Iestāsimies pret ES federalizāciju un centieniem vājināt un šķelt transatlantisko sadarbību.
● Izglītības politikas īstenošanā aktīvi iesaistīsim biedrības, kas pārstāv bērnus ar īpašām vajadzībām. Mērķtiecīgu atbalstu sniegsim arī īpaši talantīgajiem bērniem.
● Turpināsim palielināt pensiju neapliekamo minimumu.
● Palielināsim sociālo nodrošinājumu personām ar invaliditāti. Piešķirsim nodokļu atlaides sociālajos uzņēmumos nodarbinātajām personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti.
● Turpināsim modernizēt un attīstīt tieslietu un iekšlietu jomu, kā arī paaugstināt kvalifikācijas un atbildības kritērijus tiesnešiem, prokuroriem, policistiem un citām amatpersonām.

Augoša Latvija
● Veicinot pašvaldību un privāto uzņēmumu labdabīgu sacensību par atbalstu ģimenēm, Latviju veidosim par ģimenēm draudzīgāko valsti Eiropā.
● Būtiski paplašināsim mājokļa programmu jaunajām ģimenēm. Atbalsts tiks sniegts ne tikai īpašuma iegādei, bet arī remontam un labiekārtošanai.
● Panāksim, ka sociālās iemaksas pensiju kapitālā par bērna kopšanas laiku veic pilnā apmērā no bērna pabalsta.
●Lai palielinātu piemērotību nākotnes darba tirgus izaicinājumiem, attīstīsim skolēnu motivāciju mērķtiecīgāk apgūt eksaktos priekšmetus. Vienlaikus visos izglītības līmeņos un zinātnē iestāsimies arī par līdzsvarotu atbalstu humanitāro zinātņu attīstībai.
● Izveidosim Latvijas inovāciju fondu, valsts līdzekļus ieguldot uz tautsaimniecības izaugsmi vērstas zinātnes attīstībā.
● Līdzsvarojot izaugsmi reģionos, veicināsim arī mobilitāti, dodot iespēju cilvēkiem elastīgāk sekot darbaspēka tirgus izmaiņām Latvijā un samazinot emigrāciju.
● Veidosim stabilu un prognozējamu nodokļu politiku. Vērtēsim nodokļu reformas rezultātu un pilnveidosim to tā, lai uzņēmējiem un iedzīvotājiem tā kļūtu ērtāka un mērķētāka. Pamatos saglabāsim esošās IIN, UIN un PVN likmes.
● Izveidosim taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu, nepiemērojot nodokli ģimeņu pašapdzīvotam mājoklim līdz sabiedrībā pieņemamai vērtībai.
● Nodrošināsim valsts individuālu komunikāciju ar katru iedzīvotāju, izmantojot jaunu e-pakalpojumu.
● Panāksim, ka Latvijā atgriežas vairāk pilsoņu, nekā aizbrauc. Ar individuālu pieeju atbalstīsim katru latvieti, kurš paudīs vēlmi atgriezties dzīvot Dzimtenē.