Kandidātu saraksts

Kandidāts Foto
Edmunds Teirumnieks
Inese Laizāne
Arnis Slobožaņins
Māris Igavens
Marika Zeimule
Jāzeps Korsaks
Aija Mežale
Andrejs Faibuševičs
Līga Pennere
Daina Bordovska
Solveta Logina
Anda Leikuma
Aldis Tripans
Santa Pērkone
Andrejs Vanags
Arvīds Ratnieks
Kristīne Volkoviča

Latgales deputātu kandidātu saraksts CVK