Konference par migrāciju

Ieraksti

Konference “Izaicinājumi un risinājumi migrācijas krīzei Eiropā”. 1.daļa 04.12.2015

Ievadruna, Roberts Zīle Imigrācijas radītā fiskālā ietekme uz attīstīto valstu ekonomikām, Robert Rowthorn Migranti un Vidusjūras mafija, Alex Perry Migrantu kontrabandas tīklu uz Eiropu sazīmēšana, Adam Rodriques Migrācija ES kontekstā: Somijas piemērs, Jussi Halla-aho


Konference "Izaicinājumi un risinājumi migrācijas krīzei Eiropā”. 2. daļa 04.12.2015

Migrācijas krīze un politiskā realitāte, Roberts Zīle (PDF) Latvijas gatavība bēgļu uzņemšanā: panāktais progress un turpmākie darbi, Dimitrijs Trofimovs Masu imigrācijas politiskie un ekonomiskie aspekti, Leons Taivāns Bēgļi kā upuri mediju un politiskajā propagandā, Uģis Lībietis